Poštovné po ČR zdarma pro objednávky nad 1600 Kč. (neplatí pro vícebalíkové zásilky)

Manuál k instalaci přehazovačky Microshift

INSTALACE

  1. Připevněte přehazovačku na patku zadní vidlice rámu. 
  2. Dejte pozor aby B-tension šroub byl v takové poloze aby nebránil správnému dotažení a tím nedošlo k jeho deformaci.
  3. Dotáhněte šroub přehazovačky k rámu momentem 8 — 10Nm (70 — 86 in.lbs.).


NASTAVENÍ SPODNÍHO DORAZU

Otačejte šroubem označeným ppísmenem "H" tak aby rolničky vodítka směřovala přesně na vnější hranu nejmenšího pastorku kazety.


INSTALACE LANKA

Umístěte správně lanko vedoucí od řadících páček do připravených bowdenů a přiveďte jej k přehazovačce. Napněte lanko aby nebylo nikde prověšené a protáhněte jej správně pod podložkou podle obrázku a lehce dotáhněte. Uchopte lanko pod dolní trubkou a zatáněte za něj tak ať se napne a dosedne všude kde má. Poté opět uvolněte šroub upevňující lanko a opět pod ním lanko napněte a šroub dotáhněte momentem 5 — 7Nm (44 — 60 in.lbs.).


NASTAVENÍ HORNÍHO DORAZU

Přeřadte řadící páčkou na největší pastorek kazety a pootáčeníím šroubu označeného písmenem "L" nastavte horní doraz - Tak aby vodící kolečka smřovala na nějvětší pastorek kazety.

SEŘÍZENÍ B-TENSION - VZDÁLENOSTI VODÍTKA OD KAZETY

S řetězem přehozeným na nejmenší převodník na klikách a s největším pastorkem na kazetě, otočte klikami pozpátku a nastavte přehazovačku pomocí B-tension šroubu tak aby vodítko s rolničkami bylo co nejblíže pastorkům kazety, samozřejmě tak aby se nedotýkaly. Poté přeřaďte na nejmenší pastorek a opět překontrolujte vzdálenost vodítka od nejmenšího pastorku a případně dosáhněte opět toho aby byla vzdálenost co nejmenší.