Manuál k instalaci přesmykače Microshift

INSTALLATION

  1. Volně připevněte přesmykač k sedlové trubce rámu.
  2. Nastavte výšku přesmykače tak, aby vnější ramínko vysunutého vodítka přesmykače bylo 1 — 3mm nad největší převodníkem klik. 
  3. Dotahněte momentem 5 — 7Nm (44 — 60 in.lbs.).

NASTAVENÍ DOLNÍHO DORAZU

S řetězem na nejmenším převodníku klik a největším pastorku, nastavte seřizovacím šroubem "L" vodítko přesmykače tak, aby byla mezera mezi řetězem a vnitřním ramínkem přesmykače mezi 0 — 0.5mm

INSTALACE LANKA

Zaveďte lanko od řadících páček správně rámem až k přesmykači. Protáhněte lanko pod upínací podložkou lanka a dotáhněte šroub. Zatáhněte za lanko pod rámovou trubkou (pokud je vedení přesmykače spodem - down-pull) nebo pod horní ramovou trubkou (pokud je lanko vedeno vrchem top-pull) tak aby se napnulo a správně dosedlo. Opět povolte šroub fixující lanko a novém našponování jej opět finálně dotáhněte. Šroub dotáhněte silou 5 — 7Nm.

Note: ujistěte se, že lanko prochází rýhou připravenou pro lanko.

NASTAVENÍ HORNÍHO DORAZU

S řetězem na největším převodníku a na nejmenším pastorku kazety, nastavte seřizovacím šroubem "H" vodítko přesmykače tak, aby byla mezera mezi řetězem a vnějším ramínkem 0 — 0.5mm.

DOLADĚNÍ SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ

  1. Pokud řetěz během řazení z velkého na menší převodník nepadá, utahněte stavěcí šroub o 1/4 otočení a tím snižte napětí lanka. Pokračujte až do přesného chodu přesmykače.
  2. Pokud řetěz během řazení z menšího převodníku na větší nevyskočí na větší převodník, povolte stavěcí šroub a tím zvyšte napětí lanka. Pokračujte do přesného chodu přesmykače.